EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARININ SİCİL RAPORLARINI

DÜZENLEMEYE YETKİLİ AMİRLERİ BELİRLEYEN YÖNETMELİK

 

         Onay Tarihi : 02. 01. 1987

           Onay Tarihi    : Bakan Onaylı

s

 

         Hukuki Dayanak

         Madde 1 – Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 maddesi ve Bakanlar Kurulunun 08.09.1986 tarih ve 86/10985 sayılı kararı ile Kabul edilerek 18 Ekim 1986 tarih 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 

         Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görevli memurlar hakkında uygulanır.

 

         Amaç

Madde 3 – Bu Yönetmelik, kapsam maddesinde belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü memurlarının mesleki ehliyetlerini ve şahsi kusur ve meziyetlerini tesbit yetkisi tanınacak sicil amirlerini; belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

         Sicil Amirleri

Madde  4 – Kapsam maddesinde belirtilen memurların, birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

 

         Kaldırılan Hükümler

         Madde 5 – Bu Yönetmelik’ten önce çıkarılmış bulunan Emniyet Teşkilatı Mensuplarının sicil raporlarını düzenlemeye yetkili Amirleri belirleyen yönetmelik ile Sicillerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

         Yürürlük

Madde 6 – Bu Yönetmelik hükümleri Bakanlık Makamının onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

         Yürütme

         Madde 7 – Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür. 

 

 

 


A- MERKEZ KURULUŞUNDA

KADRO VE GÖREV ÜNVANI

1. Sicil Amiri

2. Sicil Amiri

3. Sicil Amiri

 

 

 

 

Emniyet Genel Müdürü

İçişleri Bakanı

-

-

Genel Müdür Yardımcısı

Emniyet Genel Müdürü

İçişleri Bakanı

-

 

 

 

 

POLİS TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

Polis Teftiş Kurulu Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

İçişleri Bakanı

-

Polis Başmüfettişi, Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

İçişleri Bakanı

Polis Teftiş Kurulu, Personel

Teftiş Kurulu Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

-

1. Der. Kad. APK Uzmanı

Emniyet Genel Müdürü

İçişleri Bakanı

-

 

 

 

 

MAKAMA DOĞRUDAN BAĞLI

 

 

 

 

 

 

 

DAİRE BAŞKANLIĞI (Değişik:08.11.2005-Bakan Onaylı)

Daire Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

 Bakanı

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

 

1. Hukuk Müşaviri

Emniyet Genel Müdürü

İçişleri Bakanı

-

Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

Emniyet Genel Müdürü

-

Şube Müdürü

1.Hukuk Müşaviri

Emniyet Genel Müdürü

-

Personel

Şube Müdürü

1.Hukuk Müşaviri

Emniyet Genel Müdürü

 

 

 

 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Şube Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

İçişleri Bakanı

-

Personel

Şube Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

-

 

 

 

 

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

 

 

 

Siv.Sav.Uzm.Görevli Personel

Sivil Savunma Uzmanı

Emniyet Genel Müdürü

-

 

 

 

 

MAKAMA DOĞRUDAN BAĞLI OLMAYAN

 

 

 

 

 

 

DAİRE BAŞKANLIĞI (Değişik:08.11.2005-Bakan Onaylı)

Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Diğer APK Uzmanları

APK Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

 

 

 

 

Daire Başkanlığına Doğrudan Bağlı Büro Amirlikleri (Değişik:08.11.2005-Bakan Onaylı)

Büro Amiri

Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

Personel

Büro Amiri

Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

 

 

 

 

SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ POLİKLİNİĞİ Değişik:(08.11.2005-Bakan Onaylı)

Başhekim

Sağlık İşleri Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

Başhekimlik Personeli

Başhekim

Sağlık İşleri Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

 

 

 

 

 

 

POLİS HASTANESİ  Değişik : (08.11.2005 - Bakan Onaylı)

Hastane Emniyet Müdürü, Polis Hastanesi Başhekimi

İl Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Genel Müdürü

Hastane Müdürü, Başhekim Yardımcısı ve Başhemşire

Hastane Başhekimi

İl Emniyet Müdürü

Vali

Hastane Emn.Müd.Bağlı Büro Amirlikleri Personeli

Hastane Emniyet Müdürü

İl Emniyet Müdürü

Vali

Hastane Müdürüne Bağlı Personel

Hastane Müdürü

Hastane Başhekimi

İl Emniyet Müdürü

Başhekim Yardımcılarına Bağlı Personel

Sorumlu Başhekim Yardımcısı

Hastane Başhekimi

İl Emniyet Müdürü

Başhemşireye Bağlı Personel

Başhemşire

Hastane Başhekimi

İl Emniyet Müdürü

 

 

 

 

Koruma Müdürlüklerinde

 

 

 

Koruma Müdürleri

İlgili Gnl. Müdür Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

İçişleri Bakanı

Koruma Müdürlerindeki Personel

Koruma Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Emniyet Genel Müdürü

 

 

 

POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ  Değişik : (08.11.2005- Bakan Onaylı)

Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü

İl Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Genel Müdürü

Müdür Yardımcısı

Moral Eğitim Merkezi Müdürü

İl Emniyet Müdürü

Vali

Şube Müdürü

Moral Eğitim Merkezi Müd.Yrd.

Moral Eğitim Merkezi Müdürü

İl Emniyet Müdürü

Büro Amiri

Şube Müdürü

Moral Eğitim Merkezi Müd.Yrd.

Moral Eğitim Merkezi Müdürü

Personel

Büro Amiri

Şube Müdürü

Moral Eğitim Merkezi Müd.Yrd.

 

 

 

 

Makama Doğrudan Bağlı (Değişik:08.11.2005-Bakan Onaylı)

Büro Amiri

Moral Eğitim Merkezi Müdürü

İl Emniyet Müdürü

Vali

Personel

Büro Amiri

Moral Eğitim Merkezi Müdürü

İl Emniyet Müdürü

 

 

 

 

BÖLGE POLİS POLİKLİNİKLERİNDE Değişik : (08.11.2005 - Bakan Onaylı)

Başhekim

İl Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Genel Müdürü

Poliklinikteki Personel

Başhekim

İl Emniyet Müdürü

Vali

 

 

 

 

BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUVARLARI Değişik :09.10.1989 - Bakan Onaylı)

Bölge Kriminal Pol.Lab.Müdürü

Kriminal Pol.Lab.Dai.Bşk.

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

Büro Amiri

Böl.Krm.Pol.Lab.Müdürü

Kriminal Pol.Lab.Dai.Bşk.

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Personel

Büro Amiri

Böl.Krm.Pol.Lab.Müdürü

Kriminal Pol.Lab.Dai.Bşk.

 

 

 

 

B- POLİS AKADEMİSİ VE BURAYA BAĞLI GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA

(Değişik:08.112005-Bakan Onaylı)

 

 

 

Polis Akademisi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Bakan

Pol.Akd.Başk.Yardımcıları

Akademi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Pol.Akd.Başkanlığında Şube Müdürleri

Bağlı Bul.Başkan Yard.

Akademi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Polis Akademisi Başkanlığında Büro Amirleri ve Tek.Hiz.Sınıfı Personel

Şube Müdürü

Bağlı Bul.Başkan Yard.

Akademi Başkanı

Bürolarda Gör.Personel

Büro Amiri

Şube Müdürü

Bağ.Bul.Bşk.Yard.

 

 

 

 

Başkanlık İdari Büro Amirliği

 

 

 

Büro Amiri

Personel Şube Müdürü

İdr.Akademi Başkan Yrd.

Akademi Başkanı

Personel

Büro Amiri

Personel Şube Müdürü

İdr.Akademi Başkan Yrd.

Başkan Yardımcıları İdari Büro Amirliği

Büro Amiri

Personel Şube Müdürü

İdr.Akademi Başkan Yrd.

Akademi Başkanı

Personel

Büro Amiri

Personel Şube Müdürü

İdr.Akademi Başkan Yrd.

 

 

 

 

Polis Akademisi Başhekimliği

 

 

 

Akademi Başhekimi

Başkan Yardımcısı

Akademi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Sağlık Personeli

Başhekim

Başkan Yardımcısı

Akademi Başkanı

Başhekimlik Personel Büro Amiri

Başhekim

Başkan Yardımcısı

Akademi Başkanı

Başhekimlik Büro Personeli

Büro Amiri

Başhekim

Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

G.B. Fakültesi Dekanı

Akademi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları,  Öğretim Üyeleri (Pro.Dr.-Doç.Dr.-Yrd.Doç.Dr.ve Emn.Müd.Öğr.Gör.)

Fakülte Dekanı

Akademi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Şube Müdürleri

Dekan Yardımcısı

Fakülte Dekanı

Akademi Başkanı

Büro Amirleri ve Tek.Hiz.Snf.Pers.

Şube Müdürü

Dekan Yardımcısı

Fakülte Dekanı

Bürolarda Gör.Personel

Büro Amiri

Şube Müdürü

Dekan Yardımcısı

 

 

 

 

Dekanlık İdari Büro Amirliği

 

 

 

Büro Amiri

Bağlı Bulunduğu Dek.Yrd.

Fakülte Dekanı

Akademi Başkanı

Personel

Büro Amiri

Bağlı Bulunduğu Dek.Yrd.

Fakülte Dekanı

 

 

 

 

Bölüm Başkanları

 

 

 

Ana Bilim Dalı Başkanları, Kadrolu Öğretim Elemanları(Arş.Gör.-Okutman-Emn.A.Öğr.Gör.-Başkom.Öğr.Gör.-Kom.Öğr.Gör.-Kom.Yrd.Öğr.Gör.)

Bağlı Bulunduğu Bölüm Bşk.

Fakülte Dekanı

Akademi Başkanı

Büro Amirleri

Bağlı Bul.Böl.Başkanı (En kıdemli Emn.Md. yoksa en kıdemli Böl.Bşk.)

Fakülte Dekanı

Akademi Başkanı

Bürolarda Görevli Personel

Büro Amiri

Bağlı Bul.Bölüm Bşk.

Fakülte Dekanı

 

 

 

 

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitü Müdürü

Akademi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Enstitü Müd. Yrd., Enstitü Sekreteri ve Kadrolu Öğretim Elemanları

Enstitü Müdürü

Akademi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Şb.Md.Br. Amirleri Tek.Hiz.Snf.Prs.

Enstitü Sekreteri

Enstitü Müdürü

Akademi Başkanı

Büro Amirleri ve Tek.Hiz.Snf.Per.

Şube Müdürü

Bağlı Bul.Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

Personel

Büro Amiri

Enstitü Sekreteri

Enstitü Müdürü

 

 

 

 

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI

Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Akademi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Müdür Yardımcıları, Öğretim Üyeleri ve Emniyet Müdürü Öğretim Görevlileri

Okul Müdürü

Akademi Başkanı

Emniyet Genel Müdürü

Diğer Kadrolu Öğretim Elemanları

Bağlı Bulunduğu Md.Yrd.

Okul Müdürü

Akademi Başkanı

Şube Müdürü

Bağlı Bulunduğu Md.Yrd.

Okul Müdürü

Akademi Başkanı

Büro Amirleri ve Tek.Hiz.Snf.Per.

Şube Müdürü

Bağlı Bul.Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

Personel

Büro Amiri

Şube Müdürü

Bağlı Bul.Müd.Yrd.

 

 

 

 

Doğrudan Makama Bağlı Birim Amirlikleri

Büro Amirleri

Okul Müdürü

Akademi Başkan Yardımcısı

Akademi Başkanı

Personel

Büro Amiri

Okul Müdürü

Akademi Başkan Yrd.

 

 

 

 

Başhekimlik

 

 

 

Başhekim

Okul Müdürü

Akademi Başkan Yrd.

Akademi Başkanı

Başhekimlik Personeli

Başhekim

Okul Müdürü

Akademi Başkan Yrd.

 

 

 

 

C- POLİS KOLEJİ - POLİS EĞİTİM MERKEZLERİ-ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİNDE

Değişik:08.11.2005-Bakan Onaylı)

POLİS KOLEJİ

 

 

 

Polis Koleji Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Bakan

Müdür Yardımcıları

Polis Koleji Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Öğretim Elemanları

Polis Koleji Müdür Yrd.

Polis Koleji Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

 

 

 

 

Makama Doğrudan Bağlı

 

 

 

Büro Amiri

Polis Koleji Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

Müsteşar

Personel

Büro Amiri

Polis Koleji Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

 

 

 

 

Makama Doğrudan Bağlı Olmayan

 

 

 

Şube Müdürü

Polis Koleji Müdür Yrd.

Polis Koleji Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

Personel

Şube Müdürü

Polis Koleji Müdür Yrd.

Polis Koleji Müdürü

 

 

 

 

Başhekimlik

 

 

 

Başhekim

Polis Koleji Müdür Yrd.

Polis Koleji Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

Başhekimlik Personeli

Başhekim

Polis Koleji Müdürü

Emniyet Genel Müdürü

 

 

 

 

POLİS EĞİTİM MERKEZLERİ

 

 

 

Polis Eğitim Merkezi Müdürü

Eğitim Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

Müdür Yardımcıları

Polis Eğitim Merkezi Müd.

Eğitim Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Şube Müdürleri

PEM Müdür Yardımcısı

PEM Müdürü

Eğitim Daire Başkanı

Eğitim Hizmet Sınıfı Personel

PEM Müdürü

Eğitim Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Diğer Personel

Şube Müdürü

PEM Müdür Yardımcısı

PEM Müdürü

 

 

 

 

Başhekimlik

 

 

 

Başhekim

PEM Müdürü

Eğitim Daire Başkanı

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Başhekimlik Personeli

Başhekim

PEM Müdürü

Eğitim Daire Başkanı

 

 

 

 

ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ

Trafik Polis Eğt.Merk.Müdürü

Traf. Eğt.ve Araş.Dai.Bşk.

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Emniyet Genel Müdürü

Trafik PEM Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Personeli

Trafik PEM Müdürü

Traf.Eğt.ve Araş.Dai.Bşk.

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Diğer Personel

Şube Müdürü

Trafik PEM Müdür Yrd.

Trafik PEM Müdürü

 

 

 

 

Başhekimlik

 

 

 

Başhekim

Trafik Polis Eğt.Mrk.Müd

Traf.Eğt.ve Araş.Dai.Bşk.

Emniyet Gnl.Md.Yrd.

Başhekimlik Personeli

Başhekim

Trafik Polis Eğt.Mrk.Müd.

Traf.Eğt.ve Araş.Dai.Bşk.

 

 

 

 

D- İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU

 

 

 

 

İl Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Genel Müdürü

İçişleri Bakanı

Müdür Yardımcıları

Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Genel Müdürü

 

 

 

 

Emniyet Müdürlüğü Makamına Doğrudan Bağlı Olan

 

 

Şube Müdürü

Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Genel Müdürü

Personel

Şube Müdürü

Emniyet Müdürü

Vali

 

 

 

 

Emniyet Müdürlüğü Makamına Doğrudan Bağlı Olan

 

 

Büro Amiri

Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Genel Müdürü

Personel

Büro Amiri

Emniyet Müdürü

Vali

Başhekimlik

 

 

 

Başhekim

Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Genel Müdürü

Personel

Başhekim

Emniyet Müdürü

Vali

 

 

 

 

Emniyet Müdürlüğü Makamına Doğrudan Bağlı Olmayan

 

 

Şube Müdürü

Emniyet Müdür Yard.

Emniyet Müdürü

Vali

Personel

Şube Müdürü

Emniyet Müdürü

Vali

 

 

 

Merkez İlçe Emniyet Amirliği Değişik : (01.12.1987 - Bakan Onaylı)

Emniyet Amiri

Emniyet Müdürü

Vali (Kaymakamın Kanaati

alınarak)

Emniyet Genel Müdürü

Emn.Amirl.Bağ.Karakol Amirleri

Emniyet Amiri

Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Amirl.Personeli

Emniyet Amiri

Emniyet Müdürü

Vali

Emn.Amirl.Bağ.Karakol Personel

Karakol Amiri

Emniyet Amiri

Emniyet Müdürü

 

 

 

 

Merkez Tipi Emniyet Amirliği Kuruluşu Olan Yerlerde

 

 

Emniyet Amiri

Emniyet Müdür Yard.

Emniyet Müdürü

Vali

Emniyet Amirl.Personeli

Emniyet Amiri

Emniyet Müdür Yard.

Emniyet Müdürü

 

 

 

 

Merkez Tipi Emniyet Amirliğine Bağıl Karakollar

 

 

Karakol Amiri

Emniyet Amiri

Emniyet Müdürü

Vali

Personel

Karakol Amiri

Emniyet Amiri

Emniyet Müdürü

 

 

 

 

Merkez Tipi Emniyet Amirliği Kuruluşu Olmayan Yerlerde

 

 

İl Merkez karakol Amirleri

Personel Şube Müdürü

Emniyet Müdürü

Vali

Personel

Karakol Amiri

Emniyet Müdürü

Vali

 

 

 

 

Bölge Trafik Kuruluşunda

 

 

 

Böl.Trf.Dent.İstasyon Amiri

Bölge Trf.Şube Müdürü

Emniyet Müdürü

Vali

Personel

İstasyon Amiri

Emniyet Müdürü

Vali

 

 

 

 

 

 

 

Bölge Trafik Denetleme Değişik: (01.12.1987 - Bakan Onaylı)

İstasyon Amiri

Bölge Trf.Şube Müdürü

Emniyet Müdürü

Vali

Böl.Trf.Dent.İstasyon Amirliğinde görevli personel

İstasyon Amiri

Böl.Trf.Şb.Müd.

Emniyet Müdürü

 

 

 

 

E- İLÇE KURULUŞUNDA

 

 

 

 

İlçe Emniyet Amiri veya Komiseri

Kaymakam

İl Emniyet Müdürü

Vali

İlçe Emniyet Amiriliği veya Komiserliğindeki Personel

İlçe Emniyet Amiri veya

Komiseri

Kaymakam

Vali

 

 

 

 

İlçe Emniyet Amirliği veya Komiserliğine Bağlı Karakollarda

 

 

Karakol Amiri

İlçe Emniyet Amiri veya

Komiseri

Kaymakam

Vali

Karakoldaki Diğer Personel

Karakol Amiri

Emniyet Amiri

Kaymakam

 

 

 

 

İLÇEDE EMNİYET AMİRİ VARSA

 

 

 

 

 

 

Çevik Kuvvet Grup Amirliği

 

 

 

Çevik Kuvvet Grup Amiri

Emniyet Amiri

Kaymakam

Vali

Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde

görevli Personel

Grup Amiri

Emniyet Amiri

Kaymakam

 

 

 

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği

 

 

Trafik Tescil ve Denetleme Büro A.

Emniyet Amiri

Kaymakam

Vali

Trafik Tescil ve Denetleme Bürosunda Görevli Personel

Büro Amiri

Emniyet Amiri

Kaymakam

 

 

 

 

İLÇEDE EMNİYET AMİRİ YOKSA

 

 

 

 

 

 

Çevik Kuvvet Grup Amirliği

 

 

 

Çevik Kuvvet Grup Amiri

Kaymakam

Emniyet Müdürü

Vali

Çevik Kuvvet Grup Amirli-

ğinde Görevli Personel

Grup Amiri

Kaymakam

Vali

 

 

 

 

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği

 

 

Trafik Tescil ve Denetleme Büro A.

Kaymakam

Emniyet Müdürü

Vali

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde Görevli Personel

Büro Amiri

Kaymakam

Vali

 

 

 

 

 

 

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuruluşunda Değişik: (13.05.1989 - Bakan Onaylı)

İlçe Emniyet Müdürü

Kaymakam

İl Emniyet Müdürü

Vali

 

 

 

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Makamına Doğrudan Bağlı Olan

 

 

Büro Amiri

İlçe Emniyet Müdürü

Kaymakam

Vali

Personel

Büro Amiri

İlçe Emniyet Müdürü

Kaymakam

 

 

 

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Makamına Doğrudan Bağlı Olmayan

 

 

Bürolar Amiri

İlçe Emniyet Müdürü

Kaymakam

Vali

Bürolar Amirliğindeki Personel

Bürolar Amiri

İlçe Emniyet Müdürü

Kaymakam

 

 

 

 

Büro ve Grup Amirlikleri

 

 

 

Büro ve Grup Amiri

Bürolar Amiri

İlçe Emniyet Müdürü

Kaymakam

Personel

Büro ve Grup Amiri

Bürolar Amiri

İlçe Emniyet Müdürü

 

 

 

 

Karakollarda

 

 

 

Karakol Amiri

Bürolar Amiri

İlçe Emniyet Müdürü

Kaymakam

Personel

Karakol Amiri

Bürolar Amiri

İlçe Emniyet Müdürü

 

 

 

 

F- 2677 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL STATÜLÜ HUDUT KAPILARI

Değişik: (01.12.1987 - Bakan Onaylı)

 

 

 

 

Hudut Kapısı Amiri

Emniyet Müdürü

Vali

-

Hudut Kap.Görevli Personel

Hudut Kapısı Amiri

Emniyet Müdürü

Vali